Welkom op de site van Beneden Geuldal !


Beneden Geuldal is een samenwerkingsverband van de beide hengelsportverenigingen (HSV’s) “Geduld Overwint” uit Meerssen

en “Ons Genoegen” uit Bunde.


Vanaf 1 januari 2022 hebben de beide HSV’s de krachten gebundeld en gaan samen verder als “Beneden Geuldal” onder één bestuur.


HSV Geduld Overwint is opgericht in 1952. De vereniging heeft van oudsher visrechten op de rivier de Geul

vanaf de gemeentegrens Valkenburg-Meerssen tot aan de voormalige gemeentegrens met Bunde.

HSV Ons Genoegen is reeds opgericht in 1935. De vereniging heeft van oudsher visrechten op de rivier de Geul

vanaf de voormalige gemeentegrens Meerssen-Bunde tot aan de monding van de Geul in de Maas nabij het gehucht Voulwames.


De beide verenigingen hebben dezelfde doelen: Het bevorderen van de sportvisserij, het verbeteren en beschermen van de visstand

en het streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen waardoor de belangen van de hengelsport gewaarborgd worden.

Verdere informatie over onze beleidsdoelen is hier te downloaden.


Sinds enkele jaren wordt het verenigingswater op de Geul ook reeds gedeeld met elkaar zodat elk lid gebruik kan maken van de

gezamenlijke verenigingswateren om de hengelsport te beoefenen.  De stap naar verdere samenwerking was een logisch vervolg daarop.

Voor meer informatie over ons visgebied verwijzen we naar de pagina viswater op deze site.


Beneden Geuldal kent zo’n 120 leden. Om de visdruk op de Geul te beperken is dat ook het gewenste  maximum aantal leden.

Bij het jaarlijks verdelen van de beschikbare vergunningen geldt de regel “Wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Meer informatie

over de (aanvraag van) vergunningen is te vinden op deze pagina.